PAS – pædagogisk analyse system

For at kunne målrette og ramme det rigtige udviklingsniveau hos den unge på Yggdrasil, bruger vi PAS til at afdække funktionsniveau, kompetencer, læringsstile, personlighedstræk og social udvikling.

Yggdrasil anvender PAS-test som en neuropædagogisk metode til at få mere viden om, hvordan den unge indlærer, erkender og bearbejder information, samt viden om muligheder for den unges udvikling. Dermed er det muligt at tilrettelægge en indlæring/undervisning, et arbejde/jobtræning/praktik eller en botræningssituation, således at der tages mest muligt hensyn til den unges udfordringer.

Indhold og opgaveløsning

PAS-undersøgelsen er opbygget med en række opgaver, der retter sig mod den unges forskelige intelligenser og kompetencer. Via forskellige opgaver foretager vi en række observationer, der anvendes til at beskrive de læringsstile, den unge bedst lærer ud fra (visuel, sproglig, logisk-matematisk, motorisk/kropslig, musikalsk, personlig og sociale intelligens). PAS fokuserer på personens opmærksomhed, hukommelse, koncentration, udholdenhed og tempo. Vi tester den unges evne til at analysere, planlægge, danne ny information og bruge tidligere erfaringer i forhold til bl.a. det sete, hørte og gjorte. Ydermere undersøges, hvorvidt den unge tænker/handler i del/del eller i helheder.
De forskellige opgaver er målrettet den enkelte unges kognitive niveau og intellekt samt faktiske alder, og der kan vælges imellem flere sværhedsgrader af opgaver, for at afdække bedst muligt.

Ydermere består PAS også af en persontræksanalyse, der belyser 5 indre personfaktorer: Stærkt udadvendt, moderat udadvendt, selvværd, moderat indadvendt og stærkt indadvendt. Dette er en del af en personprofil. Endelig belyses den unges sociale kompetencer samt beregning af udviklingsalder på det sociale område.

Dokumentation
Den unges opgaveløsning optages på video. Videoen fungerer som dokumentation for de observationer, der arbejdes videre med. Der foretages en grundig analyse af observationerne med henblik på at opstille pædagogiske og didaktiske anvisninger, der ikke blot er generelle, men målrettet den enkelte unge.

Rapport med klare anvisninger
Hele PAS-undersøgelsen sammenfattes i en skriftlig rapport med informationer om den unges styrker og kompetencer samt konkrete anbefalinger i forhold til den enkeltes fremtid. Det vigtige i PAS-undersøgelsen er, at den unge og rekvirenten får indsigt i læringsstilen samt får konkrete anvisninger til, hvad der kan arbejdes videre med.

Målet er ikke, at finde det som den unge ikke kan, men de udviklingspotentialer den unge besidder!​