PAS - pædagogisk analyse system

For at kunne målrette og ramme det rigtige udviklingsniveau hos den unge på Yggdrasil, bruger vi PAS til at afdække funktionsniveau, kompetencer, læringsstile, personlighedstræk og social udvikling.

Yggdrasil anvender PAS-test som en neuropædagogisk metode til at få mere viden om, hvordan den unge indlærer, erkender og bearbejder information, samt viden om muligheder for den unges udvikling. Dermed er det muligt at tilrettelægge en indlæring/undervisning, et arbejde/jobtræning/praktik eller en botræningssituation, således at der tages mest muligt hensyn til den unges udfordringer.

Indhold og opgaveløsning

PAS-undersøgelsen er opbygget med en række opgaver, der retter sig mod den unges forskelige intelligenser og kompetencer. Via forskellige opgaver foretager vi en række observationer, der anvendes til at beskrive de læringsstile, den unge bedst lærer ud fra (visuel, sproglig, logisk-matematisk, motorisk/kropslig, musikalsk, personlig og sociale intelligens). PAS fokuserer på personens opmærksomhed, hukommelse, koncentration, udholdenhed og tempo. Vi tester den unges evne til at analysere, planlægge, danne ny information og bruge tidligere erfaringer i forhold til bl.a. det sete, hørte og gjorte. Ydermere undersøges, hvorvidt den unge tænker/handler i del/del eller i helheder.

De forskellige opgaver er målrettet den enkelte unges kognitive niveau og intellekt samt faktiske alder, og der kan vælges imellem flere sværhedsgrader af opgaver, for at afdække bedst muligt.

Ydermere består PAS også af en persontræksanalyse, der belyser 5 indre personfaktorer: Stærkt udadvendt, moderat udadvendt, selvværd, moderat indadvendt og stærkt indadvendt. Dette er en del af en personprofil. Endelig belyses den unges sociale kompetencer samt beregning af udviklingsalder på det sociale område.

Dokumentation

Den unges opgaveløsning optages på video, der skal derfor forelægge en tilladelse. Videoen fungerer som dokumentation for de observationer, der arbejdes videre med. Der foretages en grundig analyse af observationerne med henblik på at opstille pædagogiske og didaktiske anvisninger, der ikke blot er generelle, men målrettet den enkelte unge.

Rapport med klare anvisninger

Hele PAS-undersøgelsen sammenfattes i en skriftlig rapport med informationer om den unges styrker og kompetencer samt konkrete anbefalinger i forhold til den enkeltes fremtid. Det vigtige i PAS-undersøgelsen er, at den unge og rekvirenten får indsigt i læringsstilen samt får konkrete anvisninger til, hvad der kan arbejdes videre med.

Målet er ikke, at finde det den unge kan, men de udviklingskompetencer den unge besidder!​

Kontakt os for mere information

​Hos Opholdsstedet Yggdrasil har vi altid tid til at tale med dig, og svare på de spørgsmål du nu måtte have.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Følg os på facebook

Føg med på vores facebook og få et indblik i de unges hverdag, samt hvad vi går og foretager os her på opholdsstedet​. 

Vi ligger løbende billeder op, så tag endelig et kig!

Opholdsstedet Yggdrasil

CVR: 18926784

Slotsgårdsvej 4

Skibsted

9293 Kongerslev- Find rute