Pædagogik

Behandlingsarbejdet på Yggdrasil tager udgangspunkt i miljøterapeutiske principper, hvor vi gennem miljøterapien arbejder med at lære de unge at forstå deres ofte uhensigtsmæssige adfærd, og tilskrive denne adfærd mening.

Derved får de unge indsigt i, hvorfor de handler, som de gør og hvilke gode grunde, de har til at handle som de gør. Gennem inddragelse af denne forståelse, samt spejling af den unge, og dens indre arbejdsmodeller af sig selv og andre, kan man arbejde på at vende en svær belastet udvikling.

​De overordnede redskaber vi arbejder med på Yggdrasil er PAS (pædagogisk analyse system), den mentaliserings baseret tilgang.

​Vi betragter ikke os selv om en institution i traditionel forstand. Vi gør meget for, at her er rart, hyggeligt og hjemligt at være. Det skal føles, lugtes, høres og ses, at der bor nogen på Yggdrasil.

På Yggdrasil tilstræber vi en struktur i dagligdagen, der er så almindelig som muligt med rummelige og omsorgsfulde voksne, der er tydelige i deres krav, forventninger og holdninger.

Det overordnede mål med den socialpædagogiske indsats er, at gøre den unge så selvhjulpen som muligt i forhold til eget liv, bolig og beskæftigelse.

Meningen er, at den unge og baglandet relativt hurtigt gennemgår en markant positiv udvikling på flere områder, så den unge kan udsluses til egen bolig eller hjemgives med et eksamensbevis i hånden. Dette afspejler sig i handleplaner og udviklingsplanerne og dermed den konkrete pædagogiske praksis.

Ethvert menneske er unik og har sine unikke ønsker, behov, styrker og svagheder. Derfor må den socialpædagogiske strategi og praksis bygge på en individuel vurdering af det enkelte menneske.

Vi skræddersyr et forløb med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer således at hver enkelt ung har en fuldstændigt unik udviklingsplan – det virker!

Der er dog nogle aspekter, som vil være generelle, og det er på den baggrund vi blandt andet tilbyder følgende på Yggdrasil:

  • ​trygge, stabile, forudsigelige, stramt strukturerede og nære rammer i dagligdagen,
  • ​anerkendende, omsorgsfulde, tydelige, professionelle og nærværende voksne,
  • ​jævnlige og strukturerede samtaler med kontaktpersonerne, hvor der tages udgangspunkt i status quo, udviklingsplanen, handleplanen og hvad den unge har brug for at tale om eller få hjælp til,
  • ​æstetiske læreprocesser og produktioner, f.eks. forløb med professionelle musikere (interne)
  • ​hjælp til at den unge kan blive bedre til at sortere i tanker og handlinger samt reflektere og efterrationalisere over egen og andres adfærd,
  • ​hjælp til at forbedre den enkeltes unges kommunikative evner, herunder håndtere konflikter og forberede det verbale og nonverbale sprog​

Ugentlige dagligdags- og weekendaktiviteter, der tager udgangspunkt i de unges interesser og som de unge har medindflydelse i forhold til:

  • ​faste daglige fysiske aktiviteter med megen action som kørsel i biler og crossere på vores bane, træning på militære øvelsesbaner, svømning, sport osv.
  • ​daglige små og store udfordringer og krav, som de unge kan honorere og mestre,
  • ​hjælp og støtte i relation til ADL,
  • ​støtte til at etablere og vedligeholde kontakt og relationer til familie og bekendte/venner.​