Målgruppen

Målgruppen på Yggdrasil er børn og unge i alderen 13-18 år (22 år), der har følelsesmæssige, psykiske og sociale behandlingsbehov, hvor det overordnede mål er at gøre den unge så selvhjulpen i forhold til eget liv, bolig og beskæftigelse.

Overordnet set modtager vi børn og unge med følgende vanskeligheder:

 • Psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer.
 • Tilknytnings- og kontakforstyrrelser uden udadreagerende impulsadfærd.
 • Særlige psykiske lidelser/tilstande, der kan indebære samarbejde med psykiatri og andre godkendte specialister.

Vores særlige niche indenfor målgruppen er unge med psykiske og sociale vanskeligheder, unge med ADHD og unge med en adfærd, der peger på psykiatriske problemstillinger.
​De har typisk et meget begrænset og/eller dysfunktionelt netværk, hvilket gør dem sårbare.

Ofte er der tale om unge, der har været udsat for

 • fysiske, psykiske overgreb
 • tab og adskillelser fra vigtige omsorgspersoner
 • inkonsistent omsorg
 • kaotiske opvækstvilkår
 • psykisk lidelse/forstyrrelse/sygdom hos vigtige omsorgspersoner.

​Disse unge har brug for, omsorgsfulde og stabile voksne samt et trygt, overskueligt og stressdæmpende miljø.

De unges vanskeligheder viser sig f.eks. i, at:

 • De har svært ved at planlægge og strukturere deres hverdag
 • De har udfordringer med at styre deres impulser og behov
 • De har svært ved at gennemskue konsekvenser af handlinger
 • De har urealistiske tanker om sig selv
 • De har brug for støtte til at lære at handle på deres intentioner
 • De har brug for støtte til at lære at klare sig selv, mht. madlavning, rengøring mm.
 • De har brug for pauser i løbet af dagligdagen, hvor de har mulighed for at trække sig fra det sociale fællesskab
 • De har brug for støtte til deltagelse i sociale sammenhænge og til at forstå socialt sammenspil
 • De har brug for at blive spejlet i deres adfærd

OBS
Vi modtager ikke unge med, voldsomt udadreagerende adfærd, eller er aktive misbrugere.