Målgruppen

Målgruppen på Yggdrasil er børn og unge i alderen 7-18 år (23 år), der har været udsat for omsorgssvigt og som en følge heraf har følelsesmæssige, psykiske og sociale behandlingsbehov, men som stadig kan profitere af et længerevarende relationsarbejde, hvor det overordnede mål er at gøre den unge så selvhjulpen som muligt i forhold til eget liv, bolig og beskæftigelse.

Overordnet set modtager vi børn og unge med følgende vanskeligheder:

 • Psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer.
 • Tilknytnings- og kontakforstyrrelser uden udadreagerende impulsadfærd
 • Særlige psykiske lidelser/tilstande, der kan indebære samarbejde med psykiatri og andre godkendte specialister.


Vores særlige niche indenfor målgruppen er unge med svære psykiske og sociale vanskeligheder, unge med ADHD og unge med en adfærd, der peger på psykiatriske problemstillinger.

De har typisk et meget begrænset og/eller dysfunktionelt netværk, hvilket gør dem sårbare.

Ofte er der tale om unge, der har været udsat for

 • fysiske, psykiske overgreb
 • tab og adskillelser fra vigtige omsorgspersoner
 • inkonsistent omsorg
 • kaotiske opvækstvilkår
 • psykisk lidelse/forstyrrelse/sygdom hos vigtige omsorgspersoner.

​På grund af de unges baggrund har de brug for massiv socialpædagogisk behandling og støtte i hverdagen. De har brug for professionelle, omsorgsfulde og stabile voksne samt et trygt, overskueligt og struktureret miljø.

De unges vanskeligheder viser sig
​f.eks. i, at:

 • De har svært ved at planlægge
 • De massiv brug for hjælp ift. at strukturere deres hverdag
 • De har svært ved at styre deres impulser og behov
 • De har svært ved at gennemskue konsekevensen af en handling
 • De har urealistiske tanker om sig selv
 • De har brug for støtte til at lære at handle på deres intentioner
 • De har brug for støtte til at lære at klare sig selv, mht. madlavning, rengøring mm.
 • De har brug for pauser i løbet af dagligdagen, hvor de har mulighed for at trække sig fra det sociale fællesskab
 • De har brug for hjælp til deltagelse i sociale sammenhænge og hjælp til at lære at aflæse sociale koder
 • De har brug for at blive spejlet i deres adfærd

Kontakt os for mere information

​Hos Opholdsstedet Yggdrasil har vi altid tid til at tale med dig, og svare på de spørgsmål du nu måtte have.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Følg os på facebook

Føg med på vores facebook og få et indblik i de unges hverdag, samt hvad vi går og foretager os her på opholdsstedet​. 

Vi ligger løbende billeder op, så tag endelig et kig!

Opholdsstedet Yggdrasil

CVR: 18926784

Slotsgårdsvej 4

Skibsted

9293 Kongerslev- Find rute