Eiksgaard

​Eiksgaard er beliggende i midten af Astrup by ”den gamle købmandsgård”, mellem Terndrup og Arden. Vi er et opholdssted for 6 unge i alderen 12 – 18 år, med mulighed for efterværn.

Den ene af vores pladser kan laves til et soloprojekt, hvor denne afdeling kan separeres fra resten af huset og fungere som en selvstændig lejlighed i huset.

Målgruppen på Eiksgaard er den samme som på Nesgård. Fællesbetegnelsen for de unge som bor på Eiksgaard er, at alle har en plan eller et ønske om at få en uddannelse og en fremtid, som er normsvarende.

Der arbejdes ud over de daglige udfordringer, med Almindelig Daglig Livsførelse (ADL-træning), dannelse og personlig udvikling. Alle emner, der har til hovedformål at styrke de unges identitetsdannelse, social forståelse og selvværd.

Eiksgaard er ligesom resten af Yggdrasils afdelinger, funderet i at det skal være et hjem for de unge som bor der. Et hjem hvor der kan tales om alt fra svære følelsesorienterede emner, til naturvidenskab og sammen skabe rammerne for tryghed og udvikling og trivsel.

Vi tager hvert år på sommerferie, skiferie og efterårsferie, hvor nogle af disse kan gå til udlandet. Ud over dette har vi muligheder for at skabe aktiviteter i nærområdet. Vi har adgang til egen sø og overnatte i vores shelter. Nogle går til ridning, andre går til sang, klaver og fitness. Kun fantasien sætter grænser for, hvilke aktiviteter vi kan sætte i stand.