Afdelinger

På Yggdrasil har vi vores to hovedafdelinger: Nesgaard (Hovedhus i Bælum), Eiksgaard (Hovedhus i Astrup), der hver især tilbydes den unge ud fra hvad, der tilgodeser den unges behov for støtte og behandling.

Vi lægger vægt på at øge den unges selvstændighed, ansvarlighed og sociale forståelse. Vi afspejler samfundets normer og den kultur, der omgiver os. Med udgangspunkt i den enkelte støtter vi dem i forhold til uddannelse, arbejde, fritid samt de daglige gøremål.

Herudover sætter vi fokus på socialisering af de unge, så de rustes til et liv udenfor institutionsmiljøet. Til dette har vi Asgård, som er en træningslejlighed, hvor den unge i trygge rammer får lov at prøve kræfter med udfordringer ved at bo i egen lejlighed.

Begge afdelinger har mulighed for at lave skærmede tilbud, som anvendes til unge der har svære psykosociale vanskeligheder, der gør dem uegnet til samvær med andre unge, og som har et udtalt behov for særlig hjælp og støtte i trygge og rolige rammer.​