Opholdsstedet Yggdrasil - et socialpædagogisk opholdssted med 3 afdelinger.

​Det fondsejede socialpædagogiske opholdssted Yggdrasil er beliggende på forskellige adresser i Rebild og Mariagerfjord Kommune. Alle i et naturskønt område.

Opholdsstedet Yggdrasil er en fondsejet institution i den naturskønne kommune Rebild. Med organisatorisk og faglig volumen leveres der en bred vifte af indsatsområder målrettet det socialpædagogiske arbejde med udsatte børn og unge.

Vi er en organisation for 15 unge i alderen 7 – 18 år, med mulighed for efterværn indtil det 23. år. Målgruppen er unge der mistrives i deres nuværende miljø, og som med en baggrund i opvækstbetingede forhold lider af psykiske, sociale, adfærdsmæssige eller følelsesmæssige problemstillinger.

Som følge af omsorgssvigt lider de unge typisk af reaktive tilknytningsforstyrrelser, hvilket viser sig i uhensigtsmæssig adfærd med dårlige sociale redskaber og dagligdagskompetencer grundet deres udfordringer. De har typisk udviklet symptomer og diagnoser som fx depression, social angst, borderline, ADHD, OCD. Vi har oparbejdet en stor faglig viden, hvor vi igennem den metalliserende pædagogiske tilgang og målrettede metoder, formår at skabe stabilitet, udvikling og trivsel hos den unge.

Vi modtager gerne unge der har flere anbringelser bag sig.

Vi har erfaring med unge med anden etnicitet og kultur end dansk samt uledsagede flygtningebørn.

I det daglige pædagogiske arbejde med de unge tilstræber vi at hjælpe de unge med dagligdagens vanskeligheder og forberede dem på en selvstændig tilværelse i voksenlivet.

Vi møder alle med ligeværdighed, tillid og anerkendelse som fundament for gode relationer og gensidig respekt, i et hjemligt miljø der skaber personlig og fælles udvikling. Vi har specielt for øje at udvikle det potentiale, vi ser i den enkelte ung, og derigennem styrke selvtillid, selvværd og sociale relationer.

Yggdrasil har desuden en tradition for dannelsesture for den enkelte ung. Dette værende fx koncerter, udlandsture, overlevelsesture og terapeutiske rejser. Dette med henblik på at skabe identitetsdannelse, kulturforståelse og nysgerrighed for deres omverden for at understøtte de unges udvikling og dannelse.

En af vores store målsætninger er at de unge kommer ud i praktik eller arbejde, og faciliterer disse tilbud via eksterne og interne aktører. Herved udvikler og drager de unge nogle erfaringer fra arbejdslivet, som de senere i livet kan drage nytte af.

Opholdsstedet Yggdrasil

CVR: 18926784

Slotsgårdsvej 4

Skibsted

9293 Kongerslev- Find rute