Succeshistorier

Succes kan ses på mange måder. Vi ønsker hos Yggdrasil, at hjælpe vore unge beboere med at blive så selvhjulpne som muligt, hvilket har skabt flere succeser.

En borger, der har været anbragt siden sit 13. år på Yggdrasil, er startet på Aalborg Universitet. Yggdrasil yder efterværn.

En borger, der har været anbragt på Yggdrasil, har efter endt grundforløb på Tech College fået læreplads. Yggdrasil yder efterværn.

En borger, der har været anbragt på Yggdrasil, har fået uddannelsesplads i Norge, samt læreplads samme sted herefter. Yggdrasil yder efterværn.

En borger er blevet optaget på Tech College. Han er stadig bosat på Yggdrasil.

En borger, der har været anbragt på Yggdrasil i 12 år, har fået fastansættelse på sin tidligere læreplads, efter netop at have gennemført uddannelsen som Eventteknikker. Yggdrasil yder efterværn.