Hvad der siges om os

De tilbagemeldinger er vi glade for, for det betyder, at vores værdier og metoder virker!

​En samarbejdspartner fra Frederikshavn kommune udtaler

Jeg er meget glad for samarbejdet med Yggdrasil og finder, at I har et uovertruffent samarbejde med såvel den unge som forældrene.

Yggdrasil arbejder målrettet med den unge – og min erfaring er, at arbejdet virkeligt laver store forandringer hos den unge.

Yggdrasil arbejder selvstændigt og jeg som rådgiver har fuld tiltro til at I løfter opgaven.

Samarbejdet og støtten til forældrene er virkelig god og givende.

En af vores samarbejdspartnere fra Mariagerfjord Kommune udtaler

En af de ting, som jeg synes er Yggdrasils force, er den stemning som findes i huset.

Jeg kan godt lide, at der bruges meget humor og kærlige drillerier børn og personale i mellem.

Dette skal naturligvis stemme overens med børnenes sindsstemning og funktionsniveau, men det er mit indtryk, at det fungerer godt på Yggdrasil.

Samlingspunktet omkring middagsbordet er et rart rum at være i.

Det virker desuden til, at der er fleksibilitet omkring hvert barns ønsker og behov, og dette forsøges imødekommet så godt som muligt.