Ledelse og medarbejdere

Medarbejdergruppen på Yggdrasil er en mangfoldig flok, som tilsammen har rigtig mange års erfaring i at arbejde med unge, der har særlige behov. Flere medarbejdere har arbejdet på Yggdrasil over 10 år.

​​

Medarbejdergruppen er mangfoldig, - derfor tilbydes de unge en gruppe ansatte, der hver især har noget unikt og konstruktivt at byde på i arbejdet med målgruppen.

Vi sørger for at matche de unge i kontaktpersonsordningen, så de unge (som udgangspunkt) har en mandlig og en kvindelig kontaktperson - og gerne kontaktpersoner, der har forskellige baggrund, så arbejdet med den unge bliver så kvalificeret, nuanceret og alsidigt som muligt.

Vi modtager regelmæssigt sagssupervision og individuel supervision.​

Ledelse

Henrik Frøstrup

Leder Tlf: 24 24 91 83

Anne-Maj Seerup
Pædagogisk leder

                            Sanne Dahl

​Teamkoordinator Nesgaard

Christian Toftdahl
Souschef, PAS, IT & Praktikvejleder

EvaCarlsen

Pæd. & Teamkoordinator Eiksgaard

Inger Sahlertz

Pædagog & Arbejdsmiljø repræsentant

Administration​

Hans Carøe

Regnskab

Line Pedersen
Kontorassistent

Pædagogisk personale​

Cathrine​ Nicla

Praktikvejleder, Mentaliseringsspecialist NADA terapeut.

René Peiris

Pædagog​

Anni Andersen

Pædagog, hesteterapeut & udeliv

Medicinansvarlig

Hans Sørensen

Pædagog

Thomas Koch

Pædagog

Lærke Kox Gregersen

Pædagog

Mike Jensen

Pædagogisk Assistent

Dennis Nielsen

Pædagog & Bestyrelses rep.

Lærke Tolbod Abildgaard

Pædagog studerende

​Katja Madsen

Pædagog Studerende

Anders Falberg Larsen

Pædagog​isk ass. studerende

Rådgivere​ og Samarbejdspartnere

Zayda Cea

Socialrådgiver, Tlf: 25 64 75 44

Eksterne samarbejdspartnere

Louise Ribe​

Ekstern psykolog

Marianne Fuusager

Ekstern supervisor

Service Personale​

Per

Servicemedarbejder

Opholdsstedet Yggdrasil

CVR: 18926784

Telefon: 24 24 91 83

Slotsgårdsvej 4

Skibsted

9293 Kongerslev- Find rute